Certifikáty a licencie

Sila, stabilita, pravidelné audity. Nič neberieme na ľahkú váhu.

Kontrola kvality

Na riadenie a kontrolu kvality má spoločnosť zavedený Integrovaný manažérsky systém.
Preverený a medzinárodne uznaný certifikačným orgánom v zhode s normou ISO.

STN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému manažérstva kvality

STN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému environmentálneho manažérstva

STN ISO 45001:2019

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN ISO 10006:2019

STN ISO 3834:2006

EMAS

Osvedčenie o registrácii

EMAS

Environmentálne vyhlásenie

EMAS

Osvedčenie o registrácii – príloha

Parametre PVC a AL výrobkov

Vyhlásenia o parametroch potvrdzujú súlad plastových a hliníkových profilov s príslušnými štandardnými európskymi normami a sú podmienkou uvedenia výrobku na trh. Vyhlásenia o parametroch deklarujú zákazníkovi zhodu s ustanoveniami smernice Rady Európskych spoločenstiev 89/106/EHS.

Všetky naše plastové a hliníkové výrobky spĺňajú európske normatívne štandardy, čo zaručuje vysokú kvalitu, dlhodobú životnosť a samozrejme Vašu spokojnosť.

OSVEDČENIA NAŠICH ZAMESTNANCOV

Nič nenechávame na náhodu a snažíme sa napredovať s dobou. Preto naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenia a certifikácie.
Aby sme mohli pracovať najlepšie, ako moderná doba ponúka.

Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby

Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby

Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby

Certifikát odbornej spôsobilosti pre montáž systémov Illbruck I3

Certifikát odbornej spôsobilosti pre montáž systémov Illbruck I3

Certifikát odbornej spôsobilosti pre montáž systémov Illbruck I3

Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

LICENCIE

Nič neberieme na ľahkú váhu. Presvedčte sa o tom.