Certifikáty a licencie

Sila, stabilita, pravidelné audity. Nič neberieme na ľahkú váhu.

Kontrola kvality

Na riadenie a kontrolu kvality má spoločnosť zavedený Integrovaný manažérsky systém.
Preverený a medzinárodne uznaný certifikačným orgánom v zhode s normou ISO.

STN EN ISO 9001:2008

Certifikát systému manažérstva kvality

STN EN ISO 14001:2004

Certifikát systému environmentálneho manažérstva

STN OHSAS 18001:2007

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Parametre PVC a AL výrobkov

Vyhlásenia o parametroch potvrdzujú súlad plastových a hliníkových profilov s príslušnými štandardnými európskymi normami a sú podmienkou uvedenia výrobku na trh. Vyhlásenia o parametroch deklarujú zákazníkovi zhodu s ustanoveniami smernice Rady Európskych spoločenstiev 89/106/EHS.

Všetky naše plastové a hliníkové výrobky spĺňajú európske normatívne štandardy, čo zaručuje vysokú kvalitu, dlhodobú životnosť a samozrejme Vašu spokojnosť.

OSVEDČENIA NAŠICH ZAMESTNANCOV

Nič nenechávame na náhodu a snažíme sa napredovať s dobou. Preto naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenia a certifikácie.
Aby sme mohli pracovať najlepšie, ako moderná doba ponúka.

Nič neberieme na ľahkú váhu. Presvečte sa o tom.