MIPE Invest, s.r.o.

Centrálna pobočka

Adresa: Obežná 7/8190, 010 08 Žilina, Slovakia

Telefón: +421 41 564 32 07
Mobil: +421 948 444 087
E-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk
Web: www.mipeinvest.sk
Otváracie hodiny: 07:30 – 16:00
Pondelok – Piatok

Fakturačné údaje

Adresa: P.O.Hviezdoslava 551,
013 03 Varín, Slovakia

IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
IČ DPH: SK2022453873
Bankové spojenie: SK93 7500 0000 0040 0548 2131

Kontaktujte nás