Referencie

 

Požiarná zbrojnica

Projekt: pozemná stavba

Miesto: Hrabové

Odovzdanie diela: 2018

Pôvodný stav