Referencie

Moderne a kvalitne bývať už nie je také ťažké!

Stredoškolský internát a športová hala

Projekt bol zameraný na kompletnú rekoštrukciu stredoškoského internátu a športovej haly na Rosinskej ceste
v Žiline.

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia

Naše referencie hovoria za nás! Pridajte sa k ním aj vy.